homepage  |   kontakt   |   cz   |     

 

Kučera Jan - Znalosti do regionů
 
Vítejte na stránkách společnosti AZH CZ Consult s. r. o.

Společnost AZH CZ Consult s. r. o. byla založena zápisem do obchodního rejstříku v roce 2010, avšak s již vybudovaným portfoliem zákazníků a bohatými zkušenostmi jednatelky, která zahájila činnost v oboru dotací po dokončení Vysoké školy ekonomické, obor Eurospráva již v roce 2008. Společnost AZH CZ Consult s. r. o. podnikání v oblasti zprostředkování dotací z fondů Evropské unie, kdy se zaměřuje na komplexní a vysoce individuální služby pro zákazníka. V dotačním poradenství nabízí kompletní balíček služeb "od A do Z", ale také jen dílčí části dle potřeby zákazníka - od analýzy záměru až po kompletní dotační management.

Naše práce je založena na individuálním přístupu ke každému projektovému záměru, vysoké odbornosti, kvalitě a dlouhodobých zkušenostech našeho týmu, které jsou podložené úspěšně realizovanými projekty. Cílem naší firmy je spokojený zákazník, který dosáhl naplnění svých cílů pomocí realizace projektů.

Mezi naše klienty se především řadí podnikatelé a firmy převážně ze Zlínského regionu, ale také z Olomouckého kraje a Moravskoslezkého kraje. Mnohdy jsou naše služby vyhledávány také veřejným sektor a to hlavně menšími obcemi. Při své práci se snažíme rozvíjet dlouhodobé vztahy s klienty a získávat tak stálými a spokojené zákazníky.

Naším motem charakterizujícím poslání společnosti je "naplňovat vizi". Originální moto: "When vision come true" - když se mise uskuteční a to vizi Vás, naších zákazníků. Doufám, že naše spolupráce tímto směrem povede.

Budeme potěšeni, pokud se i Vy rozhodnete využít našich služeb.Ing. Petra Halaštová
jednatelka společnosti

 


Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z&nbs;pprojektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

Aktuality

 

Čerpání dotací z Operačního programu Rybářství na období 2014 – 2020

V měsíci září tohoto roku Ministerstvo zemědělství plánuje vyhlášení výzvy na opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury... více >>

Přidáno: 02. 03. 2016

 

Získání dotace z ÚP na své zaměstnance

Chcete získat dotaci na nového zaměstnance? Potřebujete své zaměstnance proškolit? Níže uvádíme pár tipů, na které můžete získat dotaci... více >>

Přidáno: 29. 02. 2016

 

Program POTENCIÁL

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení II. výzvy programu POTENCIÁL. Mezi způsobilé výdaje patří náklady na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací – např. pořízení pozemků, budov,... více >>

Přidáno: 26. 02. 2016

 

Program INOVACE

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení III. výzvy programu INOVACE. Výzva je zaměřena na pořízení technologií, software a dat, stavební práce, certifikace produktů, práva k užívání duševního vlastnictví aj... více >>

Přidáno: 24. 02. 2016

 

Program OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

V měsíci srpnu 2016 je plánovaná II. výzva programu OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Výzva je zaměřena na malé, střední a velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE... více >>

Přidáno: 22. 02. 2016

 

Program ÚSPORY ENERGIE

V měsíci srpnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu ÚSPORY ENERGIE. Výzva je zaměřena na fyzické osoby, malé, střední a velké podniky, které mohou získat podporu na modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu... více >>

Přidáno: 22. 02. 2016

 

Program NEMOVITOSTI

V měsíci srpnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu Nemovitosti. Výzva je zaměřena na malé a střední podniky, které mohou získat podporu na pořízení nemovitostí a jejich rekonstrukce, úpravy pozemků, odstranění nevyužitých staveb, inženýrské sítě a účelové komunikace aj... více >>

Přidáno: 19. 02. 2016

 

Program ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

V měsíci květnu bude vyhlášena II. výzva programu Školící střediska. Výzva je zaměřena na malé a střední podniky, které mohou získat podporu na výstavbu nových či rekonstrukci stávajících školicích center, pořízení vybavení školicích prostor a pořízení vzdělávacích programů... více >>

Přidáno: 16. 02. 2016

 

Program MARKETING

Již v květnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu Marketing, v rámci kterého mohou malé a střední firmy získat dotaci ve výši 50 % na podpor... více >>

Přidáno: 12. 02. 2016

 

Program TECHNOLOGIE

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení IV. výzvy programu Technologie. Výzva je zaměřena na nákup nových strojů, technologických zařízení, patentů a licencí pro začínající mikropodniky,... více >>

Přidáno: 10. 02. 2016

 

Druhá kola čerpání EU dotací v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Žadatelé o podporu se již teď mohou těšit a začít připravovat na druhá kola velmi žádaných dotačních výzev z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), mezi které se řadí například program Nemovitosti, Úspory energií nebo Marketing... více >>

Přidáno: 01. 02. 2016

o nás  |   naše služby  |   náš tým  |   reference  |   kontakty

Všechna práva vyhrazena © 2010 HodaDesign | www.hoda.cz
Editace © 2016 Dagmar Jablonická

Search powered by Google™