Ing. Petra Halaštová

jednatel společnosti

Vystudovala VŠB-TU, magisterské studium obor Eurospráva ukončeno v roce 2008. Jednatelka společnosti, která podniká v oblasti obchodů a služeb od roku 2001. Od roku 2008 poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti dotačních titulů Evropské unie – zpracovávání žádostí o dotace, studie proveditelnosti, marketingové, finanční, ekonomické a CBA analýzy zejména u velkých investičních projektů

Ing. Michaela Hegarová

projektová manažerka

Odborné znalosti získala na UTB ve Zlíně, Fakultě managementu a ekonomiky, obor Veřejná správa a regionální rozvoj, ve specializaci Finanční kontrola. Projektový manažer se zkušenostmi v teorii a praxi projektového řízení se zaměřením na přípravu, realizaci a monitoring investičních a neinvestičních projektů spolufinancovaných z fondů EU.

Externí spolupracovníci

Petr Malík

jednatel ve společnosti Účto a daně, s.r.o

V současnosti jednatel společnosti Účto a daně, s.r.o., který má více než desetiletou praxi v oblasti vedení účetnictví, personalistiky a mezd a daňových služeb.
Více na http://www.uctoadane.com/

Petr Hnízda

výkon zadavatelských činností

Specialista v oblasti výběrových řízení a veřejných zakázek. Realizace zadavatelské činnosti v oblasti zakázek zadávaných dle zákona o veřejných zakázkách a specifických metodik dotačních programů. Během své dlouholeté praxe v oblasti zadávacích řízení zpracovávala veřejné zakázky na strategické investiční projekty (investice do strojů, technologií, objektů) jak pro veřejný, tak soukromý sektor.
Více na http://www.recte.cz/

Ing. Jan Kučera MSc.

nezávislý konzultant

Vystudoval VŠB-TU Ostrava, obor Eurospráva a následně odpromoval na Nottingham Trent University v oblasti managementu a strategického řízení. Absolvoval několik pracovních pobytů a stáží ve Velké Británii (Glasgow), Irsku (Dublin) a Belgii (Brusel). Byl zapojen od přípravy a realizace několika regionálně významných a mezinárodních projektů, zpracovatelem mnoha strategií a koncepcí.
Více na http://www.kucera-jan.cz/

Ing. Marek Pavlica

analytik, investiční konzultant a finanční expert

Vystudoval VŠB-TU Ostrava, obor Hospodářská politika a správa a poté pokračoval ve studiu na ekonomické Akademii Plechanova (Moskva, Ruská federace) studiem Ph.D. programu v oboru Světová ekonomika. Absolvoval studijní stáž v Ruské federaci na MGIMO Moskva (studium mezinárodních ekonomických vztahů se zaměřením na měnovou politiku a diplomacii). Pracovní zkušenosti získal z různých manažérských pozic v USA, Francii, ČR a momentálně v Ruské federaci.

Eva Blažková

komplexní inženýrská činnost

Zabývá se již řadu let komplexní inženýrskou činností, do které spadají veškeré výkony a potřeby platné legislativy ve výstavbě, doplněné o potřebné kroky při zastupování objednatele při realizaci vlastní stavby.

Ing. Josef Šmerda

odborný znalec a odhadce v oboru nemovitostí

Odborné znalosti a zkušenosti v oblasti odhadu nemovitostí a znaleckých posudků.

Ing. Leoš Zádrapa

projekční činnost

Dlouhodobá spolupráce v oblasti projekční činnosti. Již řadu let se zabývá projektováním bytových, občanských a průmyslových staveb, jejích rekonstrukcí, inženýringem a dalšími činnostmi souvisejícími s projektováním staveb.
Více na http://lzprojekt.cz/

MN propeks, s.r.o.

Projekční a energetická kancelář

Zpracuje kompletní projektovou dokumentaci a zajistí vyřízení stavebního povolení včetně vypracování energetických posudků a průkazů energetické náročnosti. Specializace na projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti a domy s téměř nulovou spotřebou energie. http://www.mnpropeks.cz

Ing. Radim Paluska , Ph.D.

Energetický specialista

Energetický specialista se kterým spolupracujeme při přípravě projektů zaměřených na snížení energetické náročností budov nebo provozů firem. Realizace průkazů energetické náročnosti budov (PENB), energetických auditů a energetických posudků. Případně zajistí kompletní poradenství v oblasti spotřeby energií a jejich optimalizace v provozech firem. http://www.iprp-energy.cz/

GARANT projekt s.r.o.

Projekční a inženýrská kancelář

Projekční a inženýrská kancelář působící v rámci celé České republiky. Zajišťujeme komplexní servis služeb v oblasti projekce pozemních staveb, inženýrské činnosti, projektového managementu a odborného poradenství. http://www.ateliergarant.cz/

Ing. Vojtěch Bílek

Energetický specialista

Energetický specialista č. 0101 v seznamu MPO. Zpracováváe energetické audity a posudky podle zákona 406/200 Sb. o hospodaření energií, ve znění zákona 318/2012 Sb. a podle vyhlášky 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku.
http://ea-bilek.cz/

Zavřít menu