Výzva Czech Rise Up

Výzva Czech Rise Up

MPO připravuje také další program, který bude podporovat firmy při boji s COVID-19. Firmy budou moci získat finance na pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků, mzdové náklady zaměstnanců zapojených do výroby a vývoje a mnoho dalšího.

Cílem programu je podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou napomoci s bojem proti koronavirové infekci a zmírnění jejich dopadů.

Výše dotace dosáhne až 5 milionů Kč na jeden projekt.

PODPORA:

  • pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků
  • mzdové náklady zaměstnanců zapojených do výroby
  • rychlé financování pro technologická řešení
  • rychlé financování pro zcela nová inovativní řešení – dovyvinutí řešení


Zavřít menu