Výzva 109 – EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA

Výzva 109 – EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA

pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) https://www.esfcr.cz/vyzva-109-opz

Příjem žádostí: 23. 3. 2020 00:30 – 16. 6. 2020 12:00
Alokace 285 mil. Kč
Rozpočet minimálně 1 mil. Kč – maximálně 10 mil. Kč
Dotace 95 %
Nejzazší termín realizace do 31. 3. 2023 /max 24 měsíců/
Investiční výdaj max 50 % rozpočtu
Financování ex ante /obdržení dotace po schválení projektu, před realizací výdaje/

Možnost úhrady nepřímých nákladů /nákladů, které se nedokládají/ ve výši 5 – 25 % !!!

ATKTIVITA: Přívětivý úřad – nástroje komunikace s veřejností umožnuje rozvoj stávajících či zavádění nových nástrojů zlepšování komunikace veřejné správy směrem k občanům:

  • webové portály – modernizace webových stránek, responzivní nastavení stránek, interaktivní prostředí,
  • webové a mobilní aplikace – mapové portály (GIS), rozklikávací rozpočet, aplikace hlášení závad na majetku obce, on-line objednávkové systémy, komplexní mobilní aplikace úřadu, mobilní rozhlas,
  • open data, 
  • sjednocení portálů pro občany – povinné provázání portálů obcí s Portálem občana,
  • zajištění elektronické úřední desky,
  • modernizace korporátní identity (zpracování manuálu jednotné vizuální komunikace),
  • aplikace pro zlepšení komunikace s osobami zdravotně postiženými
  • vzdělávání související s výše uvedenými aktivitami (kurzy, semináře, stáže na území ČR),

ŽADATEL MUSÍ MÍT ZPRACOVANÝ:

Strategický nebo prováděcí dokument rozvoje města, kde je popsána také komunikace s veřejností!!!! Jedná se o povinnou přílohu žádosti.

Zavřít menu