Úspory energie

Úspory energie

Aktuálně vyhlášená výzva! Podání žádostí do 30. 4. 2020. Cílem programu je snížení energetické náročnosti podnikatelských objektů. Můžete získat dotaci na výměnu otvorových výplní, modernizace osvětlení, výměna zařízení na výrobu energií, instalace tepelných čerpadel a fotovoltaických systémů.

Doplňkově je také možná výměna výrobních strojů a zařízení za nové energeticky efektivnější!

Mezi podporované aktivity patří:

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů,
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace podle ČSN EN ISO 50001,
 • modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu,
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů,
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov (zateplení, výměna oken atd.),
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy),
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky,
 • instalace akumulace elektrické energie.

Mezi výdaje, které lze podpořit, patří:

 • dlouhodobý hmotný majetek,
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování DHM),
 • inženýrská činnost,
 • energetický posudek,
 • projektová dokumentace,
 • náklady na organizaci výběrového řízení.

Podpora je poskytována malým, středním a velkým podnikům až do výše 50 % způsobilých výdajů. Výše dotace, kterou lze na projekt získat, činí maximálně 15 mil. EUR. Příjem žádostí o podporu je plánován na polovinu září 2019.

Chcete získat více informací či pomoc se zprostředkováním dotace? Napište nám, rádi Vám pomůžeme. EMAIL: petra@azhcz.cz, TEL: 776 26 52 26

Zavřít menu