UKONČENO! Nemovitosti – Uhelné regiony – Výzva V – Moravskoslezský kraj

UKONČENO! Nemovitosti – Uhelné regiony – Výzva V – Moravskoslezský kraj

Program Nemovitosti podporuje modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov a objektů brownfield, nebo jejich nahrazení novými budovami. Umožňuje tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení životního prostředí a pracovních podmínek zaměstnanců.

Výzva je aktuálně otevřená, kdy příjem žádosti bude ukončen 30. 03. 2019. Dotace je poskytována malým firmám (45 % dotace) a středním firmám (35 % dotace) a to ve výši 1 mil. až 70 mil. Kč na jeden projekt.

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

 • Odstranění nevyužitých staveb – náklady na demolice staveb nezbytně nutné k realizaci Projektu
 • Inženýrské sítě a účelové komunikace – pořízení inženýrských sítí a účelových komunikací, jejich rekonstrukce či nová výstavba a případné přeložky inženýrských sítí v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci Projektu
 • Úprava pozemků – příprava pozemků pro výstavbu
 • Projekční činnost ve výstavbě – externě nakupované služby projektantů či jiných expertů při tvorbě projektové dokumentace včetně návrhu stavby, ekologického auditu a další 5. Inženýrská činnost
 • Rekonstrukce/modernizace staveb – rekonstrukcí se pro účely tohoto programu rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Modernizací se pro účely tohoto programu rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.
 • Novostavby – nová výstavba

VYBANÉ PODMÍNKY PROGRAMU:

 • Podpořeny budou projekty realizované v krajích – Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj,
 • Rekonstruovaný objekt musí být podlahovou plochu po realizaci projektu minimálně 250 m2,
 • Maximální výše způsobilého výdaje na 1 m3 /obestavěného prostoru/ 6.740 Kč
 • Realizovaný projekt může díky rekonstrukci zvýšit podlahovou plochu a obestavěný prostor původního objektu o 100 %
 • V případě prokázání výhodnějšího ekonomického řešení, může dojít k demolici původního objektu a na daném prostoru vybudování nových výrobních prostor

Chcete získat více informací či pomoc se zprostředkováním dotace? Napište nám, rádi Vám pomůžeme. EMAIL: petra@azhcz.cz, TEL: 776 26 52 26

Zavřít menu