Inovace

Inovace

Program Inovace má za cíl podporu českých firem, které chtějí zavést do výroby nově vyvinuté nebo inovované produkty prostřednictvím nových výrobních postupů. Program umožní firmám pořízení moderních strojů a zařízení, know-how a licencí nutných k realizaci projektu.

Vyhlášení VII. Výzvy programu Inovace – Inovační projekt je plánováno na měsíc září 2019. Dotace bude poskytována malým (45 %), středním (35 %) a velkým podnikům (35 %), maximálně do výše 40 mil Kč na jeden projekt.

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

produktová inovace – dotace podpoří podniky, které ukončily vývoj nového produktu s tržním uplatněním. Podmínkou je inovace vyšších řádů. Lze získat podporu na výrobní technologie, řídicí software či nezbytné stavební práce tak, aby mohla být zahájena výroba.

procesní inovace – zvýšení efektivnosti výroby v návaznosti na vlastní ukončený výzkum a vývoj

organizační inovace – zavádění nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím nových informačních systémů integrujících a automatizujících vnitropodnikové VaV a související aktivity

marketingové inovace –zvýšení prodeje výrobků a služeb díky významné změně designu produktů nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

  • nákup nových výrobních strojů, zařízení, hardware, software a sítí
  • stavby a dodávky pro novostavby a technické zhodnocení staveb

Chcete získat více informací či pomoc se zprostředkováním dotace? Napište nám, rádi Vám pomůžeme. EMAIL: petra@azhcz.cz, TEL: 776 26 52 26

Zavřít menu