UKONČENO! Inovace

UKONČENO! Inovace

Program Inovace má za cíl podporu českých firem, které chtějí zavést do výroby nově vyvinuté nebo inovované produkty prostřednictvím nových výrobních postupů. Program umožní firmám pořízení moderních strojů a zařízení, know-how a licencí nutných k realizaci projektu.

Vyhlášení VII. Výzvy programu Inovace – Inovační projekt je plánováno na měsíc září 2019. Dotace bude poskytována malým (45 %), středním (35 %) a velkým podnikům (35 %), maximálně do výše 40 mil Kč na jeden projekt.

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

produktová inovace – dotace podpoří podniky, které ukončily vývoj nového produktu s tržním uplatněním. Podmínkou je inovace vyšších řádů. Lze získat podporu na výrobní technologie, řídicí software či nezbytné stavební práce tak, aby mohla být zahájena výroba.

procesní inovace – zvýšení efektivnosti výroby v návaznosti na vlastní ukončený výzkum a vývoj

organizační inovace – zavádění nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím nových informačních systémů integrujících a automatizujících vnitropodnikové VaV a související aktivity

marketingové inovace –zvýšení prodeje výrobků a služeb díky významné změně designu produktů nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

  • nákup nových výrobních strojů, zařízení, hardware, software a sítí
  • stavby a dodávky pro novostavby a technické zhodnocení staveb

Chcete získat více informací či pomoc se zprostředkováním dotace? Napište nám, rádi Vám pomůžeme. EMAIL: petra@azhcz.cz, TEL: 776 26 52 26

Zavřít menu