Úspory energie

Úspory energie

V červenci letošního roku 2019 došlo k vyhlášení V. výzvy programu Úspora energie. Cílem této Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelských nemovitostí.

Mezi podporované aktivity patří:

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů,
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace podle ČSN EN ISO 50001,
 • modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu,
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů,
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov (zateplení, výměna oken atd.),
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy),
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky,
 • instalace akumulace elektrické energie.

Mezi výdaje, které lze podpořit, patří:

 • dlouhodobý hmotný majetek,
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování DHM),
 • inženýrská činnost,
 • energetický posudek,
 • projektová dokumentace,
 • náklady na organizaci výběrového řízení.

Podpora je poskytována malým, středním a velkým podnikům až do výše 50 % způsobilých výdajů. Výše dotace, kterou lze na projekt získat, činí maximálně 15 mil. EUR. Příjem žádostí o podporu je plánován na polovinu září 2019.

Chcete získat více informací či pomoc se zprostředkováním dotace? Napište nám, rádi Vám pomůžeme. EMAIL: petra@azhcz.cz, TEL: 776 26 52 26

Zavřít menu