homepage  |   kontakt   |   cz   |     

 

Kučera Jan - Znalosti do regionů
 
Zpracované projektové žádosti a projekty realizované v roce 2015

V roce 2015 jsme realizovali přes dvě desítky úspěšných projektů. Velká většina z nich přispěla k rozšíření výrobního parku našich klientů o nové ve velké většině vysoce moderní a na trhu jedinečné výrobní technologie. Jednalo se projekty spolufinancované z programu Rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace.

Hostinský minipivovar "Dělňák"
Název operačního programu Operační program podnikání a inovace, Program Rozvoj holender
Žadatel RIOS, spol. s.r.o.
Místo realizace Valašské Meziříčí
Ukončení projektu 28.08.2015
Rozpočet 10.000.000,-Kč
Získaná dotace 4.469.009,-Kč
Podstatou projektu bylo pořízení kompletní technologie pro výrobu piva a zařízení v objektu "Hostinského minipivovaru" pro účel vaření piva samostatně svými zaměstnanci.

Modernizace výroby firmy Jiří Matušík
Název operačního programu Operační program podnikání a inovace, Program Rozvoj Matušík
Žadatel Jiří Matušík
Místo realizace Valašské Meziříčí
Ukončení projektu 18.08.2015
Rozpočet 21.580.826,-Kč
Získaná dotace 9.711.371,-Kč
Podstatou realizovaného projektu bylo pořízení tří nových technologií. Všechny pořizované technologie doplnily a technicky navázaly na pořízené zařízení v rámci předchozích realizovaných projektů. Všechny tři technilogie podpořili vlastní výrobu firmy.

Rozšíření technologického vybavení firmy Active Colour s.r.o.
Název operačního programu Operační program podnikání a inovace, Program Rozvoj Active Colour s.r.o.
Žadatel Active Colour s.r.o.
Místo realizace Valašské Meziříčí
Ukončení projektu 16.12.2015
Rozpočet 5.276.300,-Kč
Získaná dotace 2.374.335,-Kč
Hlavním cílem projektu bylo rozšíření technologické základny pro výrobní program povrchové úpravy kovů a nanášení barev. V rámci projektu byly pořízeny 4 technologická zařízení.

Modernizace výroby firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o.
Název operačního programu Operační program podnikání a inovace, Program Rozvoj DIAMANT UNIPOOL s.r.o.
Žadatel DIAMANT UNIPOOL s.r.o.
Místo realizace Valašské Meziříčí
Ukončení projektu 02.12.2015
Rozpočet 4.506.722,-Kč
Získaná dotace 2.028.024,-Kč
Podstatou realizovaného projektu bylo pořízení tří nových nejmodernejších technologií za účelem rozšíření a zkvalitnění výroby společnosti.

Rozšířený výroby firmy SILENT - CZECH spol. s.r.o.
Název operačního programu Operační program podnikání a inovace, Program Rozvoj SILENT - CZECH spol. s.r.o.
Žadatel SILENT - CZECH spol. s.r.o.
Místo realizace Valašské Meziříčí
Ukončení projektu 29.06.2015
Rozpočet 8.635.100,-Kč
Získaná dotace 4.317.550,-Kč
Podstatou projektu bylo pořídit pět nových výrobních technologií pro zřízení nového výrobního pracoviště. Nové technologie byly vybrány pro výrobu izolačních dílů a komponentů, používaných při výrobě a opravách generátorů. Jednalo se o speciální izolační díly generátorů délky 200 až maximálně 6000mm, včetně tvarování, vytvrzení, rozměrové úpravy, výroby odlehčení a větrací otvory.

Rozšířený technologického vybavení firmy STROZA s.r.o.
Název operačního programu Operační program podnikání a inovace, Program Rozvoj STROZA s.r.o.
Žadatel STROZA s.r.o.
Místo realizace Rožnov pod Radhoštěm
Ukončení projektu 02.06.2015
Rozpočet 4.614.000,-Kč
Získaná dotace 2.307.000,-Kč
Předmětem projektu bylo pořízení nových zařízení na zpracování plastových desek a desek z hliníkových slitin a na výrobu vybraných ocelových dílů - obráběcí centrum.
Zvýšením mechanizace výroby došlo k zefektivnění, zrychlení a zvýšení flexibility výroby. Nově pořizovaná technologická zařízení zároveň přinesla energetickou a materiálovou úsporu, snížení odpadovosti výroby a zvýšení kvality pracovního prostředí.

Rozvoj zdravotnické výroby firmy Pobtex s.r.o.
Název operačního programu Operační program podnikání a inovace, Program Rozvoj Pobtex s.r.o.
Žadatel Pobtex s.r.o.
Místo realizace Rožnov pod Radhoštěm
Ukončení projektu 30.06.2015
Rozpočet 4.485.000,-Kč
Získaná dotace 2.242.000,-Kč
Podstatou realizovaného prpjektu bylo rozšíření stávající technologické základny firmy. Nově pořízené technologie (sesekávací, pletací a šicí zařízení) umožnily firmě zvýšit technologickou úroveň výrobků, rozšířit sortiment výroby a snížit náklady na jednotku produkce.

Aktuality

 

Čerpání dotací z Operačního programu Rybářství na období 2014 – 2020

V měsíci září tohoto roku Ministerstvo zemědělství plánuje vyhlášení výzvy na opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury... více >>

Přidáno: 02. 03. 2016

 

Získání dotace z ÚP na své zaměstnance

Chcete získat dotaci na nového zaměstnance? Potřebujete své zaměstnance proškolit? Níže uvádíme pár tipů, na které můžete získat dotaci... více >>

Přidáno: 29. 02. 2016

 

Program POTENCIÁL

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení II. výzvy programu POTENCIÁL. Mezi způsobilé výdaje patří náklady na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací – např. pořízení pozemků, budov,... více >>

Přidáno: 26. 02. 2016

 

Program INOVACE

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení III. výzvy programu INOVACE. Výzva je zaměřena na pořízení technologií, software a dat, stavební práce, certifikace produktů, práva k užívání duševního vlastnictví aj... více >>

Přidáno: 24. 02. 2016

 

Program OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

V měsíci srpnu 2016 je plánovaná II. výzva programu OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Výzva je zaměřena na malé, střední a velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE... více >>

Přidáno: 22. 02. 2016

 

Program ÚSPORY ENERGIE

V měsíci srpnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu ÚSPORY ENERGIE. Výzva je zaměřena na fyzické osoby, malé, střední a velké podniky, které mohou získat podporu na modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu... více >>

Přidáno: 22. 02. 2016

 

Program NEMOVITOSTI

V měsíci srpnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu Nemovitosti. Výzva je zaměřena na malé a střední podniky, které mohou získat podporu na pořízení nemovitostí a jejich rekonstrukce, úpravy pozemků, odstranění nevyužitých staveb, inženýrské sítě a účelové komunikace aj... více >>

Přidáno: 19. 02. 2016

 

Program ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

V měsíci květnu bude vyhlášena II. výzva programu Školící střediska. Výzva je zaměřena na malé a střední podniky, které mohou získat podporu na výstavbu nových či rekonstrukci stávajících školicích center, pořízení vybavení školicích prostor a pořízení vzdělávacích programů... více >>

Přidáno: 16. 02. 2016

 

Program MARKETING

Již v květnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu Marketing, v rámci kterého mohou malé a střední firmy získat dotaci ve výši 50 % na podpor... více >>

Přidáno: 12. 02. 2016

 

Program TECHNOLOGIE

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení IV. výzvy programu Technologie. Výzva je zaměřena na nákup nových strojů, technologických zařízení, patentů a licencí pro začínající mikropodniky,... více >>

Přidáno: 10. 02. 2016

 

Druhá kola čerpání EU dotací v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Žadatelé o podporu se již teď mohou těšit a začít připravovat na druhá kola velmi žádaných dotačních výzev z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), mezi které se řadí například program Nemovitosti, Úspory energií nebo Marketing... více >>

Přidáno: 01. 02. 2016

o nás  |   naše služby  |   náš tým  |   reference  |   kontakty

Všechna práva vyhrazena © 2010 HodaDesign | www.hoda.cz
Editace © 2016 Dagmar Jablonická

Search powered by Google™