homepage  |   kontakt   |   cz   |     

 

Kučera Jan - Znalosti do regionů
 
Zpracované projektové žádosti a projekty realizované v roce 2014

V roce 2014 jsme realizovali významný investiční projekt, který podpořil nákup a kompletní rekonstrukci a obnovu podnikatelské nemovitostí, ale také další projekty na podporu zavádění inovativních procesů do výroby a uvedení nových produktů na trh. V tomto roce jsme také pomohli našim klientům otevřít dveře na zahraniční trhy prostřednictvím zajištění podpory pro účast na zahraniční veletrhy a výstavy. Spolufinancování projektů proběhlo prostřednictvím projektů Nemovitosti, Inovace, Rozvoj a Marketing v rámci Operačního programu Podnikání a inovace.

Moderní školící středisko firmy KLIMA solution s.r.o.
Název operačního programu Operační program podnikání a inovace, Program Školící střediska KLIMA solution s.r.o.
Žadatel KLIMA solution s.r.o.
Místo realizace Valašské Meziříčí
Ukončení projektu 06.01.2014
Rozpočet 15.500.000,-Kč
Získaná dotace 9.300.000,-Kč
Podstatou projektu byl nákup a rekonstrukce staré nevyužívané dvoupodlažní budovy v obci Valašské Meziříčí a pořízení odpovídajícího vybavení pro vytvoření moderního školícího střediska. Po rekonstrukci objektu vzikly dvě velké školící a přednáškové místnosti s kapacitou cca 25-30 osob.

Propagace nového výrobního sertimentu - nasávaná kartonáž
Název operačního programu Operační program podnikání a inovace, Program Marketing TRIDAS s.r.o
Žadatel TRIDAS s.r.o.
Místo realizace Valašské Meziříčí
Ukončení projektu 15.11.2013
Rozpočet 771.000,-Kč
Získaná dotace 385.000,-Kč
Realizovaný projekt byl zaměřen na marketingovou kampaň na podporu exportu nového výrobního sortimentu - obalů nasávané kartonáže.
Účast na mezinárodním veletrhu "FACHPACK" 2013 v Německu 24-26.9.2013. Kompletní zajištění veletrhu včetně dopravy exponátů, zajišťoval vítězný dodavatel v VŘ.

Zvýšení konkurence schopnosti firmy KRAJCAR, s.r.o.
Název operačního programu Operační program podnikání a inovace, Program Rozvoj KRAJCAR, s.r.o.
Žadatel KRAJCAR, s.r.o.
Místo realizace Valašské Meziříčí
Ukončení projektu 29.04.2015
Rozpočet 27.000.000,-Kč
Získaná dotace 11.500.000,-Kč
Podstatou realizovaného projektu bylo pořízení pěti nových moderních výrobních technologií za účelem zefektivnění, zkvalitnění a zrachlení výroby a celkového zvýšení konkurenceschopnosti firmy.

Podpora exportu firmy SILENT - CZECH, spol. s.r.o.
Název operačního programu Operační program podnikání a inovace, Program Marketing SILENT - CZECH, spol. s.r.o.
Žadatel SILENT - CZECH, spol. s.r.o.
Místo realizace Valašské Meziříčí
Ukončení projektu 23.12.2013
Rozpočet 1.007.000,-Kč
Získaná dotace 503.000,-Kč
Cílem realizovaného projektu bylo zvýšení konkurenceschopnosti firmy na zahraničních trzích a zvýšení exportu společnosti.
Projekt navázal na projekt z programu Rozvoj - díky kterému došlo k rozšíření výrobního sortimentu, který bylo důležité prosadit na zahraničních trzích. Cílové trhy pro uplatnění nového sortimentu výroby a směřovaná marketingová kampaň zaměřena na země - Slovensko, Německo, Polsko.
Společnost díky realizaci projektu získala dotaci na úhradu nákladů spojených s účasti na veletrzích, tvorbu cizojazyčných propagačních materiálů (letáky, prospekty, katalogy) a dopravu výrobků na veletrh.

Inovace vrat s požární odolností
Název operačního programu Operační program podnikání a inovace, Program Inovace SPEDOS s.r.o.
Žadatel SPEDOS s.r.o.
Místo realizace Valašské Meziříčí
Ukončení projektu 31.03.2015
Rozpočet 5.976.000,-Kč
Získaná dotace 2.988.000,-Kč
Podstatou projektu bylo zavedení nového výrobního procesu (inovace procesu) s cílem vyrábět nový typ požárních vrat (inovace produktu). Jedná se o požární vrata v tzv. nejvyšší technické výbavě (modernější, pevnější apod.). Díky vývoji a dokončení inovace byly do konečného produktu integrovány nové technicképrvky a použity nové materiály.

Inovace výroby a logistiky ve firmě SILENT - CZECH, spol. s.r.o.
Název operačního programu Operační program podnikání a inovace, Program Rozvoj SILENT - CZECH, spol. s.r.o.
Žadatel SILENT - CZECH, spol. s.r.o.
Místo realizace Valašské Meziříčí
Ukončení projektu 03.05.2015
Rozpočet 5.604.000,-Kč
Získaná dotace 2.802.000,-Kč
Projekt byl zaměřen na inovaci výrobního procesu a logistiky materiálových a výrobkových toků ve firmě a inovace výrobků spojených fázových izolací elektromotorů. Na základě vlastního vývoje a inovace vlastní výroby, vyvinul žadatel nový produkt - "speciální spojené fázové izolace".
Společnost díky realizaci projektu získala dotaci na následující aktivity: výrobní zařízení, speciální školení, terminály, čtečky čárových kódů a zařízení, hardware, software a certifikace nových produktů.

Aktuality

 

Čerpání dotací z Operačního programu Rybářství na období 2014 – 2020

V měsíci září tohoto roku Ministerstvo zemědělství plánuje vyhlášení výzvy na opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury... více >>

Přidáno: 02. 03. 2016

 

Získání dotace z ÚP na své zaměstnance

Chcete získat dotaci na nového zaměstnance? Potřebujete své zaměstnance proškolit? Níže uvádíme pár tipů, na které můžete získat dotaci... více >>

Přidáno: 29. 02. 2016

 

Program POTENCIÁL

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení II. výzvy programu POTENCIÁL. Mezi způsobilé výdaje patří náklady na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací – např. pořízení pozemků, budov,... více >>

Přidáno: 26. 02. 2016

 

Program INOVACE

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení III. výzvy programu INOVACE. Výzva je zaměřena na pořízení technologií, software a dat, stavební práce, certifikace produktů, práva k užívání duševního vlastnictví aj... více >>

Přidáno: 24. 02. 2016

 

Program OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

V měsíci srpnu 2016 je plánovaná II. výzva programu OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Výzva je zaměřena na malé, střední a velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE... více >>

Přidáno: 22. 02. 2016

 

Program ÚSPORY ENERGIE

V měsíci srpnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu ÚSPORY ENERGIE. Výzva je zaměřena na fyzické osoby, malé, střední a velké podniky, které mohou získat podporu na modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu... více >>

Přidáno: 22. 02. 2016

 

Program NEMOVITOSTI

V měsíci srpnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu Nemovitosti. Výzva je zaměřena na malé a střední podniky, které mohou získat podporu na pořízení nemovitostí a jejich rekonstrukce, úpravy pozemků, odstranění nevyužitých staveb, inženýrské sítě a účelové komunikace aj... více >>

Přidáno: 19. 02. 2016

 

Program ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

V měsíci květnu bude vyhlášena II. výzva programu Školící střediska. Výzva je zaměřena na malé a střední podniky, které mohou získat podporu na výstavbu nových či rekonstrukci stávajících školicích center, pořízení vybavení školicích prostor a pořízení vzdělávacích programů... více >>

Přidáno: 16. 02. 2016

 

Program MARKETING

Již v květnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu Marketing, v rámci kterého mohou malé a střední firmy získat dotaci ve výši 50 % na podpor... více >>

Přidáno: 12. 02. 2016

 

Program TECHNOLOGIE

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení IV. výzvy programu Technologie. Výzva je zaměřena na nákup nových strojů, technologických zařízení, patentů a licencí pro začínající mikropodniky,... více >>

Přidáno: 10. 02. 2016

 

Druhá kola čerpání EU dotací v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Žadatelé o podporu se již teď mohou těšit a začít připravovat na druhá kola velmi žádaných dotačních výzev z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), mezi které se řadí například program Nemovitosti, Úspory energií nebo Marketing... více >>

Přidáno: 01. 02. 2016

o nás  |   naše služby  |   náš tým  |   reference  |   kontakty

Všechna práva vyhrazena © 2010 HodaDesign | www.hoda.cz
Editace © 2016 Dagmar Jablonická

Search powered by Google™