homepage  |   kontakt   |   cz   |     

 

Kučera Jan - Znalosti do regionů
 
Zpracované projektové žádosti a projekty realizované v roce 2013

V roce 2013 jsme realizovali několik investičních projektů zaměřených na výstavbu a rekonstrukci podnikatelských nemovitostí s cílem rozšířit výrobní zázemí firem. Také v tomto roce jako ve všech předchozích jsme úspěšně podpořili nákup výrobních technologií našich klientů a podpořili jsme další rozvoj jejich výroby. Velká část projektů byla spolufinancována prostřednictvím programu Nemovitosti, Rozvoj, Inovace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace.

Zvýšení konkurence schopnosti firmy MOTOR-GEAR s.r.o. rozšířením výroby
Název operačního programu Operační program podnikání a inovace, Program Nemovitosti MOTOR-GEAR, s.r.o.
Žadatel MOTOR-GEAR s.r.o.
Místo realizace Frenštát pod Radhoštěm
Ukončení projektu 30.05.2014
Rozpočet 8.620.000,-Kč
Získaná dotace 4.310.000,-Kč
Podstatou projektu byla kompletní rekonstrukce chátrajícího objektu vytvoření funkčních výrobních prostor odpovídající aktuálním potřebám nově zavedené výroby firmy pro automobilový průmysl.

Zvýšení konkurenceschopnosti firmy SILENT - CZECH, spol. s.r.o. vybudovaním vlastních výrobních prostor
Název operačního programu Operační program podnikání a inovace, Program Nemovitosti SILENT - CZECH, spol. s.r.o.
Žadatel SILENT - CZECH, spol. s.r.o.
Místo realizace Valašské Meziříčí
Ukončení projektu 13.11.2013
Rozpočet 29.912.000,-Kč
Získaná dotace 13.455.000,-Kč
Cílem projektu byla revitalizace chátrající budovy v areálu bývalé drůbežárny. Díky projektu si tak firma vytvořila vlastní prostory odpovídající požadavkům své výroby s možností dalšího rozšíření a zvýšení její nezávislosti.

Modernizace a rozšíření technologického rozšíření sdružení Jiří Matušík
Název operačního programu Operační program podnikání a inovace, Program Rozvoj Jiří Matušík
Žadatel Jiří Matušík
Místo realizace Valašské Meziříčí
Ukončení projektu 25.10.2013
Rozpočet 20.000.000,-Kč
Získaná dotace 8.000.000,-Kč
Podstatou realizovaného projektu bylo pořízení tří nových technologií. Všechny pořizované technologie doplnily a technologicky navázaly na pořízené zařízení v rámci předchozích realizovaných projektů. Všechny tři technologie podpořili vlastní výrobu firmy.

Zvýšení konkurenceschopnosti firmy CRESSTO s.r.o.
Název operačního programu Operační program podnikání a inovace, Program Rozvoj CRESSTO s.r.o.
Žadatel CRESSTO s.r.o.
Místo realizace Rožnov pod Radhoštěm
Ukončení projektu 19.05.2015
Rozpočet 2.937.306,-Kč
Získaná dotace 1.321.787,-Kč
Podstatou realizace projektu bylo pořízení nového CNC obráběcího zařízení pro zavedení výroby kovo součástek využívaných při vlastní výrobě konečných produktů. Doposud v této oblasti výroby kovo-součástek byla firma závislá na externích dodávkách. Vlastní výroba těchto meziproduktů umožní firmě flexibilně a rychle reagovat na požadavky zákazníků.

Aktuality

 

Čerpání dotací z Operačního programu Rybářství na období 2014 – 2020

V měsíci září tohoto roku Ministerstvo zemědělství plánuje vyhlášení výzvy na opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury... více >>

Přidáno: 02. 03. 2016

 

Získání dotace z ÚP na své zaměstnance

Chcete získat dotaci na nového zaměstnance? Potřebujete své zaměstnance proškolit? Níže uvádíme pár tipů, na které můžete získat dotaci... více >>

Přidáno: 29. 02. 2016

 

Program POTENCIÁL

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení II. výzvy programu POTENCIÁL. Mezi způsobilé výdaje patří náklady na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací – např. pořízení pozemků, budov,... více >>

Přidáno: 26. 02. 2016

 

Program INOVACE

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení III. výzvy programu INOVACE. Výzva je zaměřena na pořízení technologií, software a dat, stavební práce, certifikace produktů, práva k užívání duševního vlastnictví aj... více >>

Přidáno: 24. 02. 2016

 

Program OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

V měsíci srpnu 2016 je plánovaná II. výzva programu OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Výzva je zaměřena na malé, střední a velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE... více >>

Přidáno: 22. 02. 2016

 

Program ÚSPORY ENERGIE

V měsíci srpnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu ÚSPORY ENERGIE. Výzva je zaměřena na fyzické osoby, malé, střední a velké podniky, které mohou získat podporu na modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu... více >>

Přidáno: 22. 02. 2016

 

Program NEMOVITOSTI

V měsíci srpnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu Nemovitosti. Výzva je zaměřena na malé a střední podniky, které mohou získat podporu na pořízení nemovitostí a jejich rekonstrukce, úpravy pozemků, odstranění nevyužitých staveb, inženýrské sítě a účelové komunikace aj... více >>

Přidáno: 19. 02. 2016

 

Program ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

V měsíci květnu bude vyhlášena II. výzva programu Školící střediska. Výzva je zaměřena na malé a střední podniky, které mohou získat podporu na výstavbu nových či rekonstrukci stávajících školicích center, pořízení vybavení školicích prostor a pořízení vzdělávacích programů... více >>

Přidáno: 16. 02. 2016

 

Program MARKETING

Již v květnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu Marketing, v rámci kterého mohou malé a střední firmy získat dotaci ve výši 50 % na podpor... více >>

Přidáno: 12. 02. 2016

 

Program TECHNOLOGIE

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení IV. výzvy programu Technologie. Výzva je zaměřena na nákup nových strojů, technologických zařízení, patentů a licencí pro začínající mikropodniky,... více >>

Přidáno: 10. 02. 2016

 

Druhá kola čerpání EU dotací v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Žadatelé o podporu se již teď mohou těšit a začít připravovat na druhá kola velmi žádaných dotačních výzev z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), mezi které se řadí například program Nemovitosti, Úspory energií nebo Marketing... více >>

Přidáno: 01. 02. 2016

o nás  |   naše služby  |   náš tým  |   reference  |   kontakty

Všechna práva vyhrazena © 2010 HodaDesign | www.hoda.cz
Editace © 2016 Dagmar Jablonická

Search powered by Google™