homepage  |   kontakt   |   cz   |     

 

Kučera Jan - Znalosti do regionů
 
Zpracované projektové žádosti a projekty realizované v roce 2010


Název projektu Dotační titul Celkové náklady projektu
Sociální firma Iskérka IOP - 3.1 c) 5.900.000,-
LOANA ROŽNOV - energeticky efektivní areál 21. století OPPI - Ekoenergie 27.170.000,-
Inovace výroby zdravotních punčoch firmy LOANA ROŽNOV OPPI - Inovace 2.700.000,-
Vytvoření nových výrobních prostor společnosti KLIMA solution s.r.o. OPPI - Nemovitosti 24.360.000,-
Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti SENSIT modernizací a rozšířením výrobní technologie OPPI - Rozvoj 3.000.000,-
Nové technologie do nově vytvořených výrobních prostor společnosti KLIMA solution s.r.o. OPPI - Rozvoj 5.000.000,-
Modernizace a rozšíření firmy Jiří Matušík OPPI - Rozvoj 7.800.000,-
Venkovní pruplavový bazén Rožnov pod Radhoštěm ROP - 3.1 28.211.278,-
Vybudování přístupových komunikací a záchytného parkoviště sportovního areálu Bučiska Rožnov pod Rahoštěm ROP - 3.1 7.179.442,-
Městský informační systém a doplnění mobiliáře města Luhačovice ROP - 3.1 5.900.000,-
Rozšíření sportovně-rekreačních služeb přehrady Horní Bečva ROP - 3.1 7.500.000,-
MHD - jednotným stylem za cestujícími ROP - 1.2 12.842.000,-
Revitalizace bývalého areálu Wolf na Prostřední Bečvě ROP - 2.4 45.836.669,-
Revitalizace areálu LOANA ROŽNOV ROP - 2.4 126.954.800,-
Dokončení revitalizace Brownfield Bynina na zónu obchodu a služeb ROP - 2.4 45.000.000,-
Rozšíření sportovně-relaxačního centra Fitsport o nové služby - Wellness ROP - 3.3.1 6.865.000,-
Rozšíření sportovně-relaxačního centra Fitsport o nové služby - Bowling ROP - 3.3.1 6.865.000,-

Aktuality

 

Čerpání dotací z Operačního programu Rybářství na období 2014 – 2020

V měsíci září tohoto roku Ministerstvo zemědělství plánuje vyhlášení výzvy na opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury... více >>

Přidáno: 02. 03. 2016

 

Získání dotace z ÚP na své zaměstnance

Chcete získat dotaci na nového zaměstnance? Potřebujete své zaměstnance proškolit? Níže uvádíme pár tipů, na které můžete získat dotaci... více >>

Přidáno: 29. 02. 2016

 

Program POTENCIÁL

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení II. výzvy programu POTENCIÁL. Mezi způsobilé výdaje patří náklady na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací – např. pořízení pozemků, budov,... více >>

Přidáno: 26. 02. 2016

 

Program INOVACE

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení III. výzvy programu INOVACE. Výzva je zaměřena na pořízení technologií, software a dat, stavební práce, certifikace produktů, práva k užívání duševního vlastnictví aj... více >>

Přidáno: 24. 02. 2016

 

Program OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

V měsíci srpnu 2016 je plánovaná II. výzva programu OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Výzva je zaměřena na malé, střední a velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE... více >>

Přidáno: 22. 02. 2016

 

Program ÚSPORY ENERGIE

V měsíci srpnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu ÚSPORY ENERGIE. Výzva je zaměřena na fyzické osoby, malé, střední a velké podniky, které mohou získat podporu na modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu... více >>

Přidáno: 22. 02. 2016

 

Program NEMOVITOSTI

V měsíci srpnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu Nemovitosti. Výzva je zaměřena na malé a střední podniky, které mohou získat podporu na pořízení nemovitostí a jejich rekonstrukce, úpravy pozemků, odstranění nevyužitých staveb, inženýrské sítě a účelové komunikace aj... více >>

Přidáno: 19. 02. 2016

 

Program ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

V měsíci květnu bude vyhlášena II. výzva programu Školící střediska. Výzva je zaměřena na malé a střední podniky, které mohou získat podporu na výstavbu nových či rekonstrukci stávajících školicích center, pořízení vybavení školicích prostor a pořízení vzdělávacích programů... více >>

Přidáno: 16. 02. 2016

 

Program MARKETING

Již v květnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu Marketing, v rámci kterého mohou malé a střední firmy získat dotaci ve výši 50 % na podpor... více >>

Přidáno: 12. 02. 2016

 

Program TECHNOLOGIE

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení IV. výzvy programu Technologie. Výzva je zaměřena na nákup nových strojů, technologických zařízení, patentů a licencí pro začínající mikropodniky,... více >>

Přidáno: 10. 02. 2016

 

Druhá kola čerpání EU dotací v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Žadatelé o podporu se již teď mohou těšit a začít připravovat na druhá kola velmi žádaných dotačních výzev z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), mezi které se řadí například program Nemovitosti, Úspory energií nebo Marketing... více >>

Přidáno: 01. 02. 2016

o nás  |   naše služby  |   náš tým  |   reference  |   kontakty

Všechna práva vyhrazena © 2010 HodaDesign | www.hoda.cz
Editace © 2016 Dagmar Jablonická

Search powered by Google™