homepage  |   kontakt   |   cz   |     

 

Kučera Jan - Znalosti do regionů
 
Zpracované projektové žádosti a projekty realizované v roce 2009


Název projektu Dotační titul Celkové náklady projektu
Zvýšení konkurenceschopnosti sdružení Spedos na Slovenském trhu OPPI - MARKETING 1.140.000,-
Vybudování průtočného "Rybníku Choryně II" OPŽP - 6 - Zlepšení stavu přírody a krajiny 2.553.849,-
Energeticky efektivní poliklinika Rožnov pod Radhoštěm OPŽP - 3.2.1 - Realizace úspor energie 12.234.935,-
Inovace výroby firmy Jiří Matušík modernizací a rozšířením technologického vybavení OPPI - ROZVOJ 16.303.000,-
Rošíření výroby firmy TRIDAS OPPI - ROZVOJ 11.305.000,-
Vytvoření nových výrobních prostor firmy KLIMA solution s.r.o. revitalizací objektu nevyužívané budovi v obci Valašské Meziříčí OPPI - MARKETING 24.360.000,-
Venkovní pruplavový bazén Rožnov pod Radhoštěm ROP - 3.1 31.208.078,-
Rozšíření sportovně-rekreačního areálu Bučiska - betonový skatepark ROP - 3.1 6.984.176,-
Rekonstrukce víceúčelového hřiště, doplnění inventáře dětského koutku ROP - 3.1 1.987.695,-
Valašské virtuální centrum ROP - 3.1 19.989.490,-
City Hotel ROP - 3.3.1 43.677.150,-
Modernizace penzionu Bečva na moderní bezbariérový hotel gami 3* ROP - 3.3.1 10.148.915,-
Revitalizace bývalého hotelu Wolf na sportovně-relaxační regenerační centrum AROMA ROP - 3.3.1 20.029.345,-
Vybudování zasněžování a osvětlení areálu SKI Mecová na Horní Bečvě ROP - 3.3.1 5.695.132,-
Penzion Kněhyňka ROP - 3.3.1 12.501.307,-
Mořské klimatické lázně a obnovení lázaňské stezky ROP - 3.3.1 6.900.412,-
Modernizace ski areálu U Šachovy studánky na Horní Bečvě ROP - 3.3.1 2.541.840,-
Revitalizace obce Petrovice II. PRV - obnova a rozvoj vesnic 666.971,-
Revitalizace obce Příčina PRV - obnova a rozvoj vesnic 830.741,-
Revitalizace obce Polní Voděrady PRV - obnova a rozvoj vesnic 1.551.633,-
Revitalizace obce Lobec PRV - obnova a rozvoj vesnic 593.611,-
Rekonstrukce zastávek MHD v Hranicích ROP 1.2.1 - Analýza a popis proveditelnosti projektu 10.000.000,-

Aktuality

 

Čerpání dotací z Operačního programu Rybářství na období 2014 – 2020

V měsíci září tohoto roku Ministerstvo zemědělství plánuje vyhlášení výzvy na opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury... více >>

Přidáno: 02. 03. 2016

 

Získání dotace z ÚP na své zaměstnance

Chcete získat dotaci na nového zaměstnance? Potřebujete své zaměstnance proškolit? Níže uvádíme pár tipů, na které můžete získat dotaci... více >>

Přidáno: 29. 02. 2016

 

Program POTENCIÁL

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení II. výzvy programu POTENCIÁL. Mezi způsobilé výdaje patří náklady na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací – např. pořízení pozemků, budov,... více >>

Přidáno: 26. 02. 2016

 

Program INOVACE

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení III. výzvy programu INOVACE. Výzva je zaměřena na pořízení technologií, software a dat, stavební práce, certifikace produktů, práva k užívání duševního vlastnictví aj... více >>

Přidáno: 24. 02. 2016

 

Program OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

V měsíci srpnu 2016 je plánovaná II. výzva programu OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Výzva je zaměřena na malé, střední a velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE... více >>

Přidáno: 22. 02. 2016

 

Program ÚSPORY ENERGIE

V měsíci srpnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu ÚSPORY ENERGIE. Výzva je zaměřena na fyzické osoby, malé, střední a velké podniky, které mohou získat podporu na modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu... více >>

Přidáno: 22. 02. 2016

 

Program NEMOVITOSTI

V měsíci srpnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu Nemovitosti. Výzva je zaměřena na malé a střední podniky, které mohou získat podporu na pořízení nemovitostí a jejich rekonstrukce, úpravy pozemků, odstranění nevyužitých staveb, inženýrské sítě a účelové komunikace aj... více >>

Přidáno: 19. 02. 2016

 

Program ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

V měsíci květnu bude vyhlášena II. výzva programu Školící střediska. Výzva je zaměřena na malé a střední podniky, které mohou získat podporu na výstavbu nových či rekonstrukci stávajících školicích center, pořízení vybavení školicích prostor a pořízení vzdělávacích programů... více >>

Přidáno: 16. 02. 2016

 

Program MARKETING

Již v květnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu Marketing, v rámci kterého mohou malé a střední firmy získat dotaci ve výši 50 % na podpor... více >>

Přidáno: 12. 02. 2016

 

Program TECHNOLOGIE

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení IV. výzvy programu Technologie. Výzva je zaměřena na nákup nových strojů, technologických zařízení, patentů a licencí pro začínající mikropodniky,... více >>

Přidáno: 10. 02. 2016

 

Druhá kola čerpání EU dotací v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Žadatelé o podporu se již teď mohou těšit a začít připravovat na druhá kola velmi žádaných dotačních výzev z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), mezi které se řadí například program Nemovitosti, Úspory energií nebo Marketing... více >>

Přidáno: 01. 02. 2016

o nás  |   naše služby  |   náš tým  |   reference  |   kontakty

Všechna práva vyhrazena © 2010 HodaDesign | www.hoda.cz
Editace © 2016 Dagmar Jablonická

Search powered by Google™