homepage  |   kontakt   |   cz   |     

 

Kučera Jan - Znalosti do regionů
 
Reference
 

O kvalitě naší práce a úrovni poskytovaných služeb nejlépe svědčí nejen úspěšná realizace projektů a samotná jména našich klientů, ale především fakt, že většina z nich se rozhodla s námi dlouhodobě spolupracovat.

V roce 2015 jsme realizovali přes dvě desítky úspěšných projektů. Velká většina z nich přispěla k rozšíření výrobního parku našich klientů o nové ve velké většině vysoce moderní a na trhu jedinečné výrobní technologie. Jednalo se projekty spolufinancované z programu Rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Uvádíme výběr zpracovaných projektových žádostí a projektů realizovaných v roce 2015.

V roce 2014 jsme realizovali významný investiční projekt, který podpořil nákup a kompletní rekonstrukci a obnovu podnikatelské nemovitostí, ale také další projekty na podporu zavádění inovativních procesů do výroby a uvedení nových produktů na trh. V tomto roce jsme také pomohli našim klientům otevřít dveře na zahraniční trhy prostřednictvím zajištění podpory pro účast na zahraniční veletrhy a výstavy. Spolufinancování projektů proběhlo prostřednictvím projektů Nemovitosti, Inovace, Rozvoj a Marketing v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Uvádíme výběr zpracovaných projektových žádostí a projektů realizovaných v roce 2014.

V roce 2013 jsme realizovali několik investičních projektů zaměřených na výstavbu a rekonstrukci podnikatelských nemovitostí s cílem rozšířit výrobní zázemí firem. Také v tomto roce jako ve všech předchozích jsme úspěšně podpořili nákup výrobních technologií našich klientů a podpořili jsme další rozvoj jejich výroby. Velká část projektů byla spolufinancována prostřednictvím programu Nemovitosti, Rozvoj, Inovace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Uvádíme výběr zpracovaných projektových žádostí a projektů realizovaných v roce 2013.

Naše společnost se podílela na zpracování několika dalších desítek projektů.
Jejich indikativní seznam je uveden zde:

Reference společnosti AZH cz s. r. o. 2008-2010 | PDF soubor (58 KB) »

 

Aktuality

 

Čerpání dotací z Operačního programu Rybářství na období 2014 – 2020

V měsíci září tohoto roku Ministerstvo zemědělství plánuje vyhlášení výzvy na opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury... více >>

Přidáno: 02. 03. 2016

 

Získání dotace z ÚP na své zaměstnance

Chcete získat dotaci na nového zaměstnance? Potřebujete své zaměstnance proškolit? Níže uvádíme pár tipů, na které můžete získat dotaci... více >>

Přidáno: 29. 02. 2016

 

Program POTENCIÁL

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení II. výzvy programu POTENCIÁL. Mezi způsobilé výdaje patří náklady na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací – např. pořízení pozemků, budov,... více >>

Přidáno: 26. 02. 2016

 

Program INOVACE

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení III. výzvy programu INOVACE. Výzva je zaměřena na pořízení technologií, software a dat, stavební práce, certifikace produktů, práva k užívání duševního vlastnictví aj... více >>

Přidáno: 24. 02. 2016

 

Program OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

V měsíci srpnu 2016 je plánovaná II. výzva programu OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Výzva je zaměřena na malé, střední a velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE... více >>

Přidáno: 22. 02. 2016

 

Program ÚSPORY ENERGIE

V měsíci srpnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu ÚSPORY ENERGIE. Výzva je zaměřena na fyzické osoby, malé, střední a velké podniky, které mohou získat podporu na modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu... více >>

Přidáno: 22. 02. 2016

 

Program NEMOVITOSTI

V měsíci srpnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu Nemovitosti. Výzva je zaměřena na malé a střední podniky, které mohou získat podporu na pořízení nemovitostí a jejich rekonstrukce, úpravy pozemků, odstranění nevyužitých staveb, inženýrské sítě a účelové komunikace aj... více >>

Přidáno: 19. 02. 2016

 

Program ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

V měsíci květnu bude vyhlášena II. výzva programu Školící střediska. Výzva je zaměřena na malé a střední podniky, které mohou získat podporu na výstavbu nových či rekonstrukci stávajících školicích center, pořízení vybavení školicích prostor a pořízení vzdělávacích programů... více >>

Přidáno: 16. 02. 2016

 

Program MARKETING

Již v květnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu Marketing, v rámci kterého mohou malé a střední firmy získat dotaci ve výši 50 % na podpor... více >>

Přidáno: 12. 02. 2016

 

Program TECHNOLOGIE

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení IV. výzvy programu Technologie. Výzva je zaměřena na nákup nových strojů, technologických zařízení, patentů a licencí pro začínající mikropodniky,... více >>

Přidáno: 10. 02. 2016

 

Druhá kola čerpání EU dotací v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Žadatelé o podporu se již teď mohou těšit a začít připravovat na druhá kola velmi žádaných dotačních výzev z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), mezi které se řadí například program Nemovitosti, Úspory energií nebo Marketing... více >>

Přidáno: 01. 02. 2016

o nás  |   naše služby  |   náš tým  |   reference  |   kontakty

Všechna práva vyhrazena © 2010 HodaDesign | www.hoda.cz
Editace © 2016 Dagmar Jablonická

Search powered by Google™