homepage  |   kontakt   |   cz   |     

 

Kučera Jan - Znalosti do regionů
 
Externě spolupracující osoby

Petr Malík – jednatel ve společnosti Účto a daně, s.r.o.

V současnosti jednatel společnosti Účto a daně, s.r.o., který má více než desetiletou praxi v oblasti vedení účetnictví, personalistiky a mezd a daňových služeb. Více na http://www.uctoadane.com/


Ing. Radim Vymětal – jednatel ve společnosti RAVIT – Ing. Radim Vymětal

Dlouhodobé zkušenosti v oblasti informačních technologií a zabezpečení objektů a budov bez zbytečných nákladů na zprostředkování prací jinou firmou. Více na http://www.ravit.eu/


Petr Hnízda - výkon zadavatelských činností

Specialista v oblasti výběrových řízení a veřejných zakázek. Realizace zadavatelské činnosti v oblasti zakázek zadávaných dle zákona o veřejných zakázkách a specifických metodik dotačních programů. Během své dlouholeté praxe v oblasti zadávacích řízení zpracovávala veřejné zakázky na strategické investiční projekty (investice do strojů, technologií, objektů) jak pro veřejný, tak soukromý sektor. Více na http://www.recte.cz/


Ing. Ivana Tesaříková – energetický specialista

Dlouhodobá spolupráce v oblasti zpracování energetických auditů a posudků pro žádosti o dotaci. Více na http://www.tespora.cz/


Ing. Jan Kučera MSc. - nezávislý konzultant

Vystudoval VŠB-TU Ostrava, obor Eurospráva a následně odpromoval na Nottingham Trent University v oblasti managementu a strategického řízení. Absolvoval několik pracovních pobytů a stáží ve Velké Británii (Glasgow), Irsku (Dublin) a Belgii (Brusel). Byl zapojen od přípravy a realizace několika regionálně významných a mezinárodních projektů, zpracovatelem mnoha strategií a koncepcí. Více na http://www.kucera-jan.cz/


Ing. Marek Pavlica – analytik, investiční konzultant a finanční expert

Vystudoval VŠB-TU Ostrava, obor Hospodářská politika a správa a poté pokračoval ve studiu na ekonomické Akademii Plechanova (Moskva, Ruská federace) studiem Ph.D. programu v oboru Světová ekonomika. Absolvoval studijní stáž v Ruské federaci na MGIMO Moskva (studium mezinárodních ekonomických vztahů se zaměřením na měnovou politiku a diplomacii). Pracovní zkušenosti získal z různých manažérských pozic v USA, Francii, ČR a momentálně v Ruské federaci.


Eva Blažková - komplexní inženýrská činnost

Zabývá se již řadu let komplexní inženýrskou činností, do které spadají veškeré výkony a potřeby platné legislativy ve výstavbě, doplněné o potřebné kroky při zastupování objednatele při realizaci vlastní stavby.


Ing. Josef Šmerda - odborný znalec a odhadce v&nbs;poboru nemovitostí

Odborné znalosti a zkušenosti v oblasti odhadu nemovitostí a znaleckých posudků.


Dalibor Tydlačka - grafické a reklamní služby

Řada zkušeností v oblasti reklamy, grafiky, tisku, tvorby internetových stránek, reklamních předmětů apod.


Ing. Leoš Zádrapa - projekční činnost

Dlouhodobá spolupráce v oblasti projekční činnosti. Již řadu let se zabývá projektováním bytových, občanských a průmyslových staveb, jejích rekonstrukcí, inženýringem a dalšími činnostmi souvisejícími s projektováním staveb. Více na http://lzprojekt.cz/


S WHG s. r. o.

Dlouhodobá spolupráce především v oblasti dodávek kotlů na biomasu, tepelných čerpadel, inženýrské činnosti a  vodoinstalačních prací. Více na http://www.swhg.cz


Aktuality

 

Čerpání dotací z Operačního programu Rybářství na období 2014 – 2020

V měsíci září tohoto roku Ministerstvo zemědělství plánuje vyhlášení výzvy na opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury... více >>

Přidáno: 02. 03. 2016

 

Získání dotace z ÚP na své zaměstnance

Chcete získat dotaci na nového zaměstnance? Potřebujete své zaměstnance proškolit? Níže uvádíme pár tipů, na které můžete získat dotaci... více >>

Přidáno: 29. 02. 2016

 

Program POTENCIÁL

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení II. výzvy programu POTENCIÁL. Mezi způsobilé výdaje patří náklady na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací – např. pořízení pozemků, budov,... více >>

Přidáno: 26. 02. 2016

 

Program INOVACE

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení III. výzvy programu INOVACE. Výzva je zaměřena na pořízení technologií, software a dat, stavební práce, certifikace produktů, práva k užívání duševního vlastnictví aj... více >>

Přidáno: 24. 02. 2016

 

Program OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

V měsíci srpnu 2016 je plánovaná II. výzva programu OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Výzva je zaměřena na malé, střední a velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE... více >>

Přidáno: 22. 02. 2016

 

Program ÚSPORY ENERGIE

V měsíci srpnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu ÚSPORY ENERGIE. Výzva je zaměřena na fyzické osoby, malé, střední a velké podniky, které mohou získat podporu na modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu... více >>

Přidáno: 22. 02. 2016

 

Program NEMOVITOSTI

V měsíci srpnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu Nemovitosti. Výzva je zaměřena na malé a střední podniky, které mohou získat podporu na pořízení nemovitostí a jejich rekonstrukce, úpravy pozemků, odstranění nevyužitých staveb, inženýrské sítě a účelové komunikace aj... více >>

Přidáno: 19. 02. 2016

 

Program ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

V měsíci květnu bude vyhlášena II. výzva programu Školící střediska. Výzva je zaměřena na malé a střední podniky, které mohou získat podporu na výstavbu nových či rekonstrukci stávajících školicích center, pořízení vybavení školicích prostor a pořízení vzdělávacích programů... více >>

Přidáno: 16. 02. 2016

 

Program MARKETING

Již v květnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu Marketing, v rámci kterého mohou malé a střední firmy získat dotaci ve výši 50 % na podpor... více >>

Přidáno: 12. 02. 2016

 

Program TECHNOLOGIE

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení IV. výzvy programu Technologie. Výzva je zaměřena na nákup nových strojů, technologických zařízení, patentů a licencí pro začínající mikropodniky,... více >>

Přidáno: 10. 02. 2016

 

Druhá kola čerpání EU dotací v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Žadatelé o podporu se již teď mohou těšit a začít připravovat na druhá kola velmi žádaných dotačních výzev z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), mezi které se řadí například program Nemovitosti, Úspory energií nebo Marketing... více >>

Přidáno: 01. 02. 2016

o nás  |   naše služby  |   náš tým  |   reference  |   kontakty

Všechna práva vyhrazena © 2010 HodaDesign | www.hoda.cz
Editace © 2016 Dagmar Jablonická

Search powered by Google™