homepage  |   kontakt   |   cz   |     

 

Kučera Jan - Znalosti do regionů
 
Postup zpracování

Prvotní posouzení

Nabízíme posouzení dotační příležitosti vašeho investičního či neinvestičního záměru – šetříme Váš čas strávený hledáním vhodného dotačního titulu a tím i náklady. Naše společnost disponuje specialisty na různé typy projektů - náš tým má letité zkušenosti s přípravou velkých investičních a neinvestičních projektů. Toto posouzení je zcela zdarma.


Zpracování žádosti o dotaci

Nabízíme zpracování projektové žádosti o dotaci, a to včetně povinných a nepovinných příloh v souladu s podmínkami daného operačního programu a pokyny poskytovatele dotace. Dále také nabízíme zajištění veškerých služeb souvisejících se zadáním všech typů veřejných zakázek v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo dle konkrétních pravidel dotačních programů.

Jedná se o zpracování těchto částí:

 • žádost o dotaci;
 • studie proveditelnosti (feasibility study);
 • analýzy nákladů a přínosů (cost&benefit analysis);
 • analýza a popis proveditelnosti projektu;
 • podnikatelský záměr;
 • zajištění kompletního výběrového řízení;
 • zajistíme zpracování energetického auditu.


Zajištění výběrového řízení

V rámci realizace dotačního projektu je žadatel povinen dodržovat Pravidla pro výběr dodavatelů a další metodiky jednotlivých operačních programů, popř. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Náš tým určí správný postup realizace výběrového řízení, zpracuje veškeré podklady a zajistí kompletní administrativu spojenou s výběrovým řízením. Žadatel, tak předejde riziku způsobených chyb či nepřesností ve výběrovém řízení.


Dotační managment (řízení realizace projektu)

Nabízíme také konzultační služby k administraci a zpracování monitorovacích zpráv o realizaci projektu na základě poskytnutých informací příjemcem dotace v souladu s podmínkami a pokyny poskytovatele dotace. U neinvestičních projektů také management celého projektu. Nabízené služby zahrnují:

 • zpracování průběžných monitorovacích zpráv;
 • zpracování závěrečné monitorovací zprávy;
 • zpracování žádosti o platbu;
 • konzultace při kontrolách poskytovatele dotace;
 • poradenství a kontrola plnění monitorovacích ukazatelů projektu a povinností vyplývajících z grantové smlouvy;
 • předání dokumentace příjemci dotace k archivaci.


Aktuality

 

Čerpání dotací z Operačního programu Rybářství na období 2014 – 2020

V měsíci září tohoto roku Ministerstvo zemědělství plánuje vyhlášení výzvy na opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury... více >>

Přidáno: 02. 03. 2016

 

Získání dotace z ÚP na své zaměstnance

Chcete získat dotaci na nového zaměstnance? Potřebujete své zaměstnance proškolit? Níže uvádíme pár tipů, na které můžete získat dotaci... více >>

Přidáno: 29. 02. 2016

 

Program POTENCIÁL

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení II. výzvy programu POTENCIÁL. Mezi způsobilé výdaje patří náklady na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací – např. pořízení pozemků, budov,... více >>

Přidáno: 26. 02. 2016

 

Program INOVACE

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení III. výzvy programu INOVACE. Výzva je zaměřena na pořízení technologií, software a dat, stavební práce, certifikace produktů, práva k užívání duševního vlastnictví aj... více >>

Přidáno: 24. 02. 2016

 

Program OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

V měsíci srpnu 2016 je plánovaná II. výzva programu OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Výzva je zaměřena na malé, střední a velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE... více >>

Přidáno: 22. 02. 2016

 

Program ÚSPORY ENERGIE

V měsíci srpnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu ÚSPORY ENERGIE. Výzva je zaměřena na fyzické osoby, malé, střední a velké podniky, které mohou získat podporu na modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu... více >>

Přidáno: 22. 02. 2016

 

Program NEMOVITOSTI

V měsíci srpnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu Nemovitosti. Výzva je zaměřena na malé a střední podniky, které mohou získat podporu na pořízení nemovitostí a jejich rekonstrukce, úpravy pozemků, odstranění nevyužitých staveb, inženýrské sítě a účelové komunikace aj... více >>

Přidáno: 19. 02. 2016

 

Program ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

V měsíci květnu bude vyhlášena II. výzva programu Školící střediska. Výzva je zaměřena na malé a střední podniky, které mohou získat podporu na výstavbu nových či rekonstrukci stávajících školicích center, pořízení vybavení školicích prostor a pořízení vzdělávacích programů... více >>

Přidáno: 16. 02. 2016

 

Program MARKETING

Již v květnu 2016 bude vyhlášena II. výzva programu Marketing, v rámci kterého mohou malé a střední firmy získat dotaci ve výši 50 % na podpor... více >>

Přidáno: 12. 02. 2016

 

Program TECHNOLOGIE

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení IV. výzvy programu Technologie. Výzva je zaměřena na nákup nových strojů, technologických zařízení, patentů a licencí pro začínající mikropodniky,... více >>

Přidáno: 10. 02. 2016

 

Druhá kola čerpání EU dotací v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Žadatelé o podporu se již teď mohou těšit a začít připravovat na druhá kola velmi žádaných dotačních výzev z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), mezi které se řadí například program Nemovitosti, Úspory energií nebo Marketing... více >>

Přidáno: 01. 02. 2016

o nás  |   naše služby  |   náš tým  |   reference  |   kontakty

Všechna práva vyhrazena © 2010 HodaDesign | www.hoda.cz
Editace © 2016 Dagmar Jablonická

Search powered by Google™